Odluke i obrasci zahtjeva

Pravo na pristup informacijama i službenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14) Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (15/14), Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (15/14).

Službenik za informiranje: Mirela Vukovic Tel: +385 (0)31 813 564 Fax: +385 (0)31 812 320 e-mail:  mirela.vukovic@dj-vodovod.hr Zahtjev za pristup informacijama podnosi se: a) pisanim putem na adresu: Đakovački vodovod d.o.o., Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo b) osobno na adresu: Đakovački vodovod d.o.o., Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo radnim danom od 7:00 do 15:00 sati c) elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mirela.vukovic@dj-vodovod.hr d) putem faksa na broj: +385 (0)31 812 320

DOKUMENTI:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu.

Obrazac zahtjeva za donaciju

Obrazac zahtjeva za sponzorstvo 


photo of me
Skip to content