Odluke i obrasci zahtjeva

Pravo na pristup informacijama i službenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje: Mirela Tadić Tel: +385 (0)31 813 564 Fax: +385 (0)31 812 320 e-mail:  mirela.tadic@dj-vodovod.hr Zahtjev za pristup informacijama podnosi se: a) pisanim putem na adresu: Đakovački vodovod d.o.o., Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo b) osobno na adresu: Đakovački vodovod d.o.o., Bana Josipa Jelačića 65, 31400 Đakovo radnim danom od 7:00 do 15:00 sati c) elektroničkom poštom službeniku za informiranje: mirela.tadic@dj-vodovod.hr d) putem faksa na broj: +385 (0)31 812 320

DOKUMENTI:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće za 2016. godinu.

Godišnje izvješće za 2017. godinu.

Godišnje izvješće za 2018. godinu.

Obrazac zahtjeva za donaciju

Obrazac zahtjeva za sponzorstvoUvjeti za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu i javnu odvodnju

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Grad Đakovo

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za Grad Đakovo

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Vrpolje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Strizivojna

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Drenje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Gorjani

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Trnava

Obrazac zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine 


photo of me