Javno savjetovanje

Poštovani!

Đakovački vodovod d.o.o. d.o.o. namjerava uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti Opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći Opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od dana 20.12.2013. godine, a objavljeni su na http://www.dj-vodovod.hr/Opci-uvjeti.pdf

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. godine donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Đakovačkog vodovoda d.o.o., uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je do 13. ožujka 2022. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 13.03.2022. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu uprava@dj-vodovod.hr  ili na adresu: Đakovački vodovod d.o.o., Bana Jelačića 65,  31400 Đakovo.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja vaših prijedloga, izraditi će se najkasnije do 20.03.2022. i objaviti putem ove internetske stranice. 

Poziv na javno savjetovanje

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


photo of me
Skip to content