Javno savjetovanje

POZIV JAVNOSTI

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

O NACRTU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Na temelju članka 12. i članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine
broj 120/16 i 114/22; u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) Đakovački vodovod d.o.o. je
kao sektorski naručitelj i obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi obvezan općim aktom
utvrditi pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave te ga objaviti na internetskoj stranici
kao i sve njegove kasnije promjene.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi su u obvezi izraditi opće akte za postupke
jednostavne nabave čija je vrijednost pragova utvrđena na temelju članka 12. stavak 1.
Zakona o javnoj nabavi. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s
nacrtom Pravilnika o jednostavnoj nabavi, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje
zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se nacrt Pravilnika o
jednostavnoj nabavi odnosi na pitanja od interesa za građane.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA
10. siječanj 2024. godine – 10. veljače 2024. godine
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA

Pisani prijedlozi i mišljenja dostavljaju se na adresu elektronske pošte:
uprava@dj-vodovod.hr ili putem pošte na adresu:
Đakovački vodovod d.o.o., Bana Jelačića 65, 31400 Đakovo.
Sukladno članku 11. stavku 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne
novine broj 25/13, 85/15 i 69/22) po završetku savjetovanja, sva pristigla mišljenja i prijedlozi
bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja i objavljeni u Izvješću o
savjetovanju s javnošću.
Đakovo, 10. siječanj 2024. godine

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – 10.01.2024.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


 

Poštovani!

Đakovački vodovod d.o.o. d.o.o. namjerava uputiti Skupštini društva prijedlog Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

U skladu sa člankom 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19), javni isporučitelj vodnih usluga dužan je donijeti Opće uvjete isporuke vodnih usluga i postupati u skladu s njima.

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga imaju pravnu prirodu općih uvjeta ugovora o isporuci vodnih usluga. Ako se tijekom važenja ugovora o isporuci vodnih usluga donesu novi ili izmijene važeći Opći uvjeti isporuke vodnih usluga, koji su propisno objavljeni, ugovor o isporuci vodnih usluga ostaje na snazi pod tim novim ili izmijenjenim uvjetima.

Trenutno su na snazi Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od dana 20.12.2013. godine, a objavljeni su na http://www.dj-vodovod.hr/Opci-uvjeti.pdf

Zakon o vodnim uslugama uređuje obvezni sadržaj Općih uvjeta isporuke vodnih usluga te je sukladno tome izrađen nacrt Općih uvjeta isporuke vodnih usluga, koji vam dostavljamo u privitku, kako bi Opći uvjeti bili usklađeni sa svim zakonskim promjenama koje su nastupile u srpnju 2019. godine donošenjem Zakona o vodnim uslugama, Zakona o vodama i izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Nadležnost za donošenje Općih uvjeta je na Skupštini Đakovačkog vodovoda d.o.o., uz prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu Općih uvjeta isporuke vodnih usluga.

Javno savjetovanje otvoreno je do 13. ožujka 2022. godine.

Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja ove odluke na način da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja pošalju najkasnije do 13.03.2022. godine, putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju, na mail adresu uprava@dj-vodovod.hr  ili na adresu: Đakovački vodovod d.o.o., Bana Jelačića 65,  31400 Đakovo.

Izvješće o savjetovanju s očitovanjima na vaše primjedbe, sugestije i mišljenja i razlozima prihvaćanja/neprihvaćanja vaših prijedloga, izraditi će se najkasnije do 20.03.2022. i objaviti putem ove internetske stranice. 

Poziv na javno savjetovanje

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


photo of me
Skip to content