Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Kondrić i Levanjska Varoš sa izgradnjom vodospreme

 

 

OPIS PROJEKTA

Projekt je financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1., „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Projektom je predviđena izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Kondrić i Levanjska Varoš u duljini cca 11.853,57 m sa izgradnjom vodospreme u naselju Majar.

 

CILJEVI

Cilj ovog projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i vodospreme čijom bi se izgradnjom unaprijedilo postojeće stanje vodoopskrbe, poboljšao bi se komunalni standard građana predmetnih naselja te bi se omogućila kontinuirana opskrba zdravstveno ispravnom vodom za piće sadašnjih i budućih korisnika. Projektom je dano rješenje vodoopskrbe svih postojećih i potencijalnih potrošača predmetnih naselja.

 

OČEKIVANI REZULTATI

Realizacijom predmetnog projekta proširit će se vodoopskrbna mreža na predmetnom području te će se izgraditi vodosprema.
Na taj će se način vodom opskrbljivati naselja Majar, Levanjska Varoš i Breznica Đakovačka, a stanovnicima će se biti osigurana kontinuirana i sigurna isporuka potrebnih količina zdravstveno ispravne i kvalitetne vode za piće.


photo of me
Skip to content