Obrasci za priključenje na komunalne vodne građevine

ZA PRIKLJUČAK NA VODOOPSKRBNU I ODVODNU MREŽU POTREBNO JE DOSTAVITI:

Obrazac zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine

Opći uvjeti isporuke vodnih usluga.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Grad Đakovo

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za Grad Đakovo

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Vrpolje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Strizivojna

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Drenje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Gorjani

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Trnava


photo of me
Skip to content