Obrasci za priključenje na komunalne vodne građevine

ZA PRIKLJUČAK NA VODOOPSKRBNU I ODVODNU MREŽU POTREBNO JE DOSTAVITI:

Obrazac zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine

 

1. ZA VIŠESTAMBENE, STAMB.-POSLOVNE, POSLOVNE GRAĐEVINE

 • rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola
 • z.k. izvadak
 • kopija plana iz katastra
 • osobna iskaznica – vlasnika (na uvid)
 • OIB – vlasnika

2. ZA STAMBENE GRAĐEVINE

 • rješenje o uvjetima građenja ili potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola
 • z.k. izvadak
 • kopija plana iz katastra
 • osobna iskaznica – vlasnika nekretnine (na uvid)
 • za stare objekte koji nemaju akta za dozvolu gradnje dokaz iz katastra da je objekt izgrađen prije veljače 1968 godine. i zemljišnoknjižni izvadak.
 • OIB – vlasnika nekretnine

3.UKOLIKO PODNOSITELJ ZAHTIJEVA NIJE INVESTITOR IZ UPRAVNOG AKTA-DOKAZ KOJIM SE DOKAZUJE NEPREKINUTI GRUNTOVNI SLIJED VLASNIŠTVA (gruntovni izvadak, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, sudska odluka o preuzimanju vlasništva).

NAČIN FINANCIRANJA PRIKLJUČKA
– Plaćanje gotovinom

CIJENA PRIKLJUČKA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE:

cijenu priključka uračunava se:

 • pripremni radovi
 • zemljani radovi
 • monterski radovi
 • materijal potreban za izradu priključka

Cijena je različita za svaki priključak jer zavisi odprofila potrebnog priključkaudaljenosti cjevovodapromjera cijevi na koju se priključujeraskopa javnih površina

(cestepješačke staze…), bušenje ispod prometnice, bet. opločnici i sl.

Priključak na vodoopskrbnu ili odvodnu mrežu isključivo može izvoditi samo Đakovački vodovod d.o.o..

Cijena pojedinačnog priključka na vodoopskrbnu mrežu nije jedinstvenaveć se razlikuje zbog različitih uvjeta za priključenje i kreće se od 2.037,50 kn pa nadalje (ovisno o profilu i dužini priključka).

Cijena priključka na odvodnu mrežu kreće se od  3.000,00 kn pa nadalje (ovisno o profilu i dužini priključka).

Cijene su informativnog karaktera; konačan iznos biti će obračunat po izvedbenom troškovniku.

 

Uvjeti za priključenje na javnu vodoopskrbnu mrežu i javnu odvodnju

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Grad Đakovo

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za Grad Đakovo

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Vrpolje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Strizivojna

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Drenje

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Gorjani

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za Općinu Trnava


photo of me
Skip to content