Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Trnava i Hrkanovci Đakovački

 

 

OPIS PROJEKTA

Projekt je financiran iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1., „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Projektom je predviđena izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda između naselja Trnava i Hrkanovci Đakovački u duljini 6.114,25 m.

 

CILJEVI

Cilj projekta je poboljšanje vodoopskrbe naselja Hrkanovci Đakovački. Projektom je dano rješenje vodoopskrbe svih postojećih i potencijalnih potrošača predmetnog naselja.

 

OČEKIVANI REZULTATI

Realizacijom predmetnog projekta proširit će se vodoopskrbna mreža na području naselja Trnava i Hrkanovci Đakovački.
Osigurati će se vodoopskrba naselja Hrkanovci Đ. budući da je predviđena izgradnja cjevovoda do naselja Hrkanovci Đ. te cjevovod u naselju Hrkanovci Đakovački. Stanovnici naselja Hrkanovci Đ. trenutno nisu priključeni na vodoopskrbnu mrežu, stoga će im nakon izgradnje predmetnog cjevovoda biti omogućena isporuka zdravstveno ispravne i kvalitetne vode za piće.


photo of me
Skip to content