O nama

ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O.

Đakovački vodovod d.o.o. je trgovačko društvo koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje prvenstveno spadaju pročišćavanje i distribucije pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Temeljni kapital Društva: 96.227.800,00 kuna

Organi Društva su:

Skupština
Nadzorni odbor
Uprava

 

Nadzorni odbor ima 7 članova.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika bira Radničko vijeće.

 

Upravu čini direktor društva: Ivan Kočiš, dipl. ing. el.

 

Predmet poslovanja

*Obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe:-zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji, -kondicioniranje zahvaćenih voda, -isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, – održavanje i upravljanje građevinama javne vodoopskrbe
*Obavljanje djelatnosti javne odvodnje: -skupljanje otpadnih voda i dovođenje otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje, -pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, -obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja voda, – održavanje i upravljanje građevinama javne odvodnje, – pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
*Djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
*Izvođenje priključaka
*Umjeravanje vodomjera
*Proizvodnja energije za vlastite potrebe
*Uzorkovanje i ispitivanje vlastitih otpadnih voda

 

OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Na snazi

Na temelju članaka 23. i 40. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i članka 20. Društvenog ugovora Đakovačkog vodovoda d.o.o., Skupština Društva Đakovačkog vodovoda d.o.o. na svojoj sjednici održanoj 06. travnja 2022- godine donijela je OPĆE UVJETE ISPORUKE VODNIH USLUGA.

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA

Van snage

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08) te članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), Uprava društva ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo, temeljem članka 43. Društvenog ugovora Društva, donijela je OPĆE I TEHNIČKE UVJETE ISPORUKE VODNIH USLUGA

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE

Zahtjev za priključenje ili odvojenje odnosno rekonstrukciju postojećeg priključka možete preuzeti ovdje.

Izjava suvlasnika nekretnine – prilog Ugovoru o priključenju na vodne građevina

Vlasnička struktura društvaphoto of me
Skip to content