Prijava kvara

Kontakt telefon dežurne službe (prijave Kvara za vodovod i kanalizaciju – crpilište Trslana): 031/818-295

 

OBAVIJEST O RADU I DEŽURSTVU VODOOPSKRBNE I KANALIZACIJSKE MREŽE
Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža :

Redovno radno vrijeme na održavanju vodovodne i kanalizacijske mreže je (ponedjeljak – petak) od 7.00h – 15.00h. Subotom, nedjeljom i državnim blagdanima, te u terminu izvan radnog vremena samo u slučaju hitnih intervencija na sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje, poziv je telefonom na broj 818 – 295.photo of me
Skip to content